Usługi kadrowo - płacowe świadczone przez kancelarię są integralną częścią usług księgowych lub mogą stanowić odrębną umowę.

Obsługa kadrowo - płacowa obejmuje

 • sporządzanie list płac łącznie z listami zasiłkowymi
 • rozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników, łącznie ze sporządzeniem i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie i wysyłanie wymaganych deklaracji ZUS
 • sporządzanie informacji PIT-11/8B oraz informacji RMUA dla zatrudnionych pracowników
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, zaświadczenia, prowadzenie kart urlopowych, rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników
 • sporządzanie i ewidencję umów zleceń i umów o dzieło oraz ich rozliczanie
 • naliczanie ZFŚS
 • podstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich
 • rejestrację i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • kontakty z US i ZUS, w zakresie rozliczeń pracowniczych

Zapytaj o cenę


ul. Słowicza 7 | 78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 601 570 164 | e-mail: kancelaria@stytax.pl