Sporządzanie opinii i porad z zakresu prawa podatkowego w szczególności:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
  • podatku od czynności cywilnoprawnych
  • podatku od podatku i darowizn
  • podatku od nieruchomości
  • podatku od środków transportowych

Dla klientów kancelarii udzielamy bez ograniczeń wszelkich porad i wyjaśnień księgowo - podatkowych

Zapytaj o cenę


ul. Słowicza 7 | 78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 601 570 164 | e-mail: kancelaria@stytax.pl