Rafał Styczyński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Doradca podatkowy nr wpisu 10654 - egzamin dla doradców podatkowych przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego, praktyka zawodowa w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej oraz kancelarii doradztwa podatkowego.

Współpracuje z wydawnictwami i portalami prawno - podatkowymi zajmującymi się udzielaniem porad przez Internet. Ponadto jest autorem książek oraz licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Wybrane tytułu na łamach, których ukazały się moje publikacje:

  • Rzeczpospolita
  • Gazeta Prawna
  • Rzecz Kołobrzeska
  • Monitor Księgowego
  • Biuletyn Podatków Dochodowych
  • Biuletyn Podatku VAT
  • Prawo Przedsiębiorcy
  • Buchalter
  • Kulisy Kołobrzeskie
  • Rachunkowość organizacji Non Profit

Proponowane zasady współpracy oraz aktywny formularz kontaktu do mojej kancelarii znajdą Państwo na właściwych stronach portalu stytax.pl


Przyrzekam, ze jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód, kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

www.stytax.pl
www.stytax.pl
www.stytax.pl

Zapytaj o cenę


ul. Słowicza 7 | 78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 601 570 164 | e-mail: kancelaria@stytax.pl